DiŽtistenpraktijk Sjerty Peeters
behandeling van eet- en gewichtsproblemen
Vergoedingen 2017:

In 2017 is de vergoeding voor de diŽtist (dieetadvisering) voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Dieetadvisering valt onder het eigen risico. Mochten de 3 behandeluren niet voldoende zijn dan vergoeden sommige verzekeraars (een deel) van de uren via hun aanvullende pakketten. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw verzekeraar. Mocht de aanvullende verzekering niet of niet voldoende vergoeden, dan dient u de consulten zelf te betalen.

Daarnaast is dieetadvisering voor mensen met diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en COPD soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (ketenzorg). Hiervoor geldt geen eigen risico. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u het beste overleggen met uw huisarts.

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heeft u in veel gevallen een verwijzing van een arts, tandarts of specialist nodig (zie onder verwijsbrief).
Ik heb contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars, waardoor ik rechtstreeks kan declareren bij uw verzekeraar. Als de behandeluren die vergoed worden verbruikt zijn, zal ik de rekening rechtstreeks naar u sturen.

Eigen risico
In 2017 heeft elke verzekerde vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico van 385 euro voor zorgkosten (uitzondering zijn kosten voor huisarts of kraamzorg). Ook diŽtistische zorg valt onder het eigen risico. Omdat er 3 behandeluren vergoed worden, betekent het dat na ongeveer 180 euro van het eigen risico uw aanvullende verzekering of uw zelf de vervolgconsulten betaald.

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die de diŽtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1.de directe tijd: de tijd waarbij u als cliŽnt aanwezig bent;
2.de indirecte tijd: de tijd die de diŽtist besteedt aan oa het registreren van uw gegevens, het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer. Hier bent u als cliŽnt niet bij aanwezig.

Voor het eerste consult wordt een uur gereserveerd en daarnaast een half uur indirecte tijd.

Tarieven
Uurprijs dieetadvisering gecontracteerd volgens afspraak zorgverzekeraar.

Wanneer in overleg met u besloten wordt dat de behandeling na de vergoedingen van de zorgverzekeraar nog niet kan worden beŽindigd, kan u de behandeling voort zetten en ontvangt uzelf de nota. Hiervoor gelden voor 2017 de volgende bedragen:

Eerste consult (1 uur directe tijd en 30 minuten administratietijd):  Ä 90,-
Vervolgconsulten, per kwartier of een veelvoud daarvan:               Ä 15,-
(afhankelijk hoeveel tijd er gepland wordt)

Belangrijk om te weten!
Wanneer u verhinderd bent wilt u me dan zo spoedig mogelijk bellen om de afspraak te verzetten. Bij een afspraak die minder dan 24 uur van te voren is afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.