DiŽtistenpraktijk Sjerty Peeters
behandeling van eet- en gewichtsproblemen
Werkwijze:

Voor een voedings- of dieetadvies is vaak een verwijzing nodig (zie onder verwijzing).
Nadat u deze heeft gekregen van u arts, kunt u telefonisch een afspraak met me maken.

Eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek (*) kijken we samen met welke vraag u komt en welke hulp daarbij gewenst is (verwachtingen en wensen). Naast het opnemen van administratieve gegevens zal ik u ook vragen stellen over uw leefomstandigheden, uw medische en dieetgeschiedenis, uw werkzaamheden, beweegpatroon, uw huidige eetgewoonten, uw gewicht en gewichtsverloop enz. Aan de hand van deze gegevens stel ik een diagnose en vandaar uit maken we samen een behandelplan. Hierin wordt rekening gehouden met uw behandeldoelen en uw persoonlijke situatie. Er volgt hieruit een persoonlijk voedings- of dieetadvies. Ik zal u zo goed mogelijk begeleiden en motiveren in het proces van veranderen.
Het eerste consult duurt ongeveer 1 uur.

Vervolgafspraak


In overleg met u wordt bepaald na hoeveel tijd er een nieuwe
afspraak volgt.
Tijdens de vervolggesprekken wordt besproken wat goed is
gegaan en wat minder goed ging. Samen bepalen we waar u
meer hulp bij nodig heeft en hoe we dat kunnen realiseren.
Er zal met kleine haalbare doelen gewerkt worden om uiteindelijk
het grote doel te bereiken. Tevens zal er uitleg en informatie
gegeven worden over datgene wat u op dat moment kan helpen
bij het volgen van uw persoonlijk voedingsadvies.
Het tweede en de vervolggesprekken zullen 15-45 minuten duren.

Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en aan te geven waar u behoefte aan heeft.

Contact met uw arts
Uw arts en ik werken samen met u aan de verbetering van uw gezondheid. Daarom vind ik het belangrijk uw arts regelmatig te informeren over de voortgang van de behandeling. Ik bericht uw arts schriftelijk na het eerste en na het laatste consult en soms ook tussentijds. Indien u hier bezwaar tegen heeft, moet u dit kenbaar maken.


* wilt u in het eerste gesprek uw verzekeringspasje, een geldig legitimatiebewijs en de verwijsbrief van de arts/specialist meenemen.